Hästekasen Gård

Ett odlingskollektiv – En Förening – Ett lantbruk

English

Här bor, beroende på årstid, olika antal personer (de flesta medlemmar är externa och kommer “de fina säsongerna”. Vi siktar mot självhushållning (traditionellt gårdsliv). Målet är att de som bor här ska kunna bo och leva på och av marken enligt ekologiska principer. Vidare att de ska sträva mot att skapa sitt arbete på gården.
Föreningens avsikt är att sprida kunskaper om naturen, ekosystem och småskalig odling och naturligt byggande. Vi har även aktiviteter kring hälsa och äventyr i naturen. Kring det har vi många sociala aktiviteter.
Boendet är medvetet enkelt och under det som skulle kunna kallas svensk standard.

Gemenskapens syfte (i prioriteringsordning):
1) Skapa förutsättningar för boende och egenförsörjning utifrån marken med strävan mot självhushållning baserat på enkel livsstil. (Ekonomi)
2) Främja personlig utveckling/hälsa med naturupplevelsen som självklar del. (Psykologi)
3) Verksamheten ska sträva mot att vara ekologiskt hållbar. (Ekologi)
Our “green” approach is described here
4) Marken/resurserna ska i framtiden skötas som ett ägarkooperativ med andelar, både privata och gemensamma, i avgränsat samarbete med volontärer/besökare och om möjligt i samarbete med bygden omkring. (Sociologi).
5) Lärdomar ska spridas.

– Majoritetsbeslut kan inte ändra visionen/syftet ovan. D v s visionen/syftet kan inte ändras oavsett om nya medlemmar/ägare kommer till. I förlängningen är syftet att platsen ska skötas av en “stiftelse”.

Hästekasen har noll tolerans mot illegala droger.
Nikotin ses som beroendeframkallande drog, likväl som socker.
Undvik dessa. Det finns inte plats för alkoholberoende.
Den som vill äta kött måste först visa att de kan uppföda/slakta/stycka/tillaga djuret ifråga. (Köket är primärt ett vegetariskt kök).

Hästekasen vill expandera och är i behov av investeringar.

Are we self sustainable? Not really. Read more.
Is our lifestyle sustainable? Note really. Read more.
… and we are not a role model permaculture homestead.