Hästekasen Gård

Ett odlingskollektiv – En Förening – Ett lantbruk

Här bor, beroende på årstid, olika antal personer. Vi siktar mot självhushållning (traditionellt gårdsliv). Målet är att de som bor här ska kunna bo och leva på och av marken enligt ekologiska principer. D v s skapa sitt arbete på gården. Föreningens avsikt är att sprida kunskaper om naturen, ekosystem och småskalig odling och naturligt byggande. Vi har även aktiviteter kring hälsa och äventyr i naturen.