Om oss

Kollektivet, Föreningen, Lantbruket, visionen…

English

KOLLEKTIVET
Det bor ett olika antal personer här. Vi siktar mot självhushållning (traditionellt gårdsliv). Målet är att de som bor här ska kunna bo och leva på och av marken enligt ekologiska principer. D v s skapa sitt arbete på gården.
Det finns strävan efter enkelhet, d v s lägre standard/komfort än normalt (bl a dass och korta duschar, kallare sovrum, möss och spindlar). Mindre beroende av teknik, lägre utgifter, mer oberoende, mer frihet.
I visionen finns ett fokus på hälsa, drogfrihet, vegetarianism (men accepterar då och då hemslaktat kött). Gärna begränsad användning av internet/telefon (om det inte är en social aktivitet med de närvarande).

Alltså: mångsidig självhushållning, beroende på vem som för tillfället bor här. Enkla billiga ekologiska lösningar på människans basbehov: vatten, värme, mat, avlopp, dass och skydd (byggnader). Även tester med hantverk, smide, biokolframställning, medicinalväxter, rök, tork, bastu m m

Boendet sker enligt “satellitprincipen” – d v s ett gemensamt hus medan den enskilde bor i en egen vagnsbod eller liten komplementbyggnad.
Mer av gröna entreprenörer, och mindre gröna spirituella hippies. Därmed inte sagt att inte yoga, meditation och naturdyrkan uppskattas. Det kan tyckas förvirrande att förorda vegetarianism och även hemslakta djur, att göra fridfull yoga och i nästa stund leka krigslekar – så är livet, mångsidigt.

FÖRENINGEN – Hästekasen Gård Ideell förening # 802466-7506
Verksamhet och mål:

  • Utveckla koncept/lösningar för småskaligt matproduktion.
  • Utveckla och sprida koncept för naturligt byggande.
  • Kurser och studiebesök.
  • Stötta utvecklingen av framtida ekoby.
  • Aktiviteter för ungdomars upplevelse av naturen, äventyr, social/personlig utveckling.

Our “green” approach is described here

LANTBRUK
Lantbruket drivs till stor del enligt permakultur-principer.
Vi bedriver liten, men intensiv, kommersiell odling av grönsaker och frukt och bär med sikte på att växa årligen i takt med att efterfrågan och prisbilden tros öka.
Även djurhållning (bin, höns, får) just för att förstå helheten i en självförsörjande gård, eller med ett annat namn “småskaligt lantbruk”. Målet är att när som helst kunna växla upp i volym vid en förändring i omvärldsläget. Djurhållningen finns här även för att kunna förstå och utnyttja gödselns roll i odlingsystemen. Vi använder även gröngödslingsmetoder.

Skogsbruk i liten skala är en viktig del då det skapar både produkterna ved och byggmaterial. Vi experimenterar även med agro-forestry principer.
I liten skala har vi testat jakt och fiske, mest för att förstå helheten för en självhushållande gård.
Det finns en respekt för det manuella mångsidiga förindustriella (oljefria) jordbruket, men uppdaterat med modern kunskap och permakulturprinciper.

Lantbruket säljer/hyr ut: mat, material, husrum, ved, vatten, mark m m till kollektivet, till kursgården, till besökare och till den förening som är verksam på platsen.