Projektstöd

Hästekasen Gård har erhållit olika typer av stöd från EU.

Dels stöd från ERASMUS och Europeiska Solidaritetskåren för att kunna ta emot Volontärer från hela Europa. Unga som stannar en eller flera månader och deltar i utvecklande aktiviteter/arbete. Stödet täcker bland annat deras resa, mat och uppehälle.

Vidare har Hästekasen Gård erhållit ett LEADER landsbygdsstöd för att under 2021-2022 utveckla turistnäringen i form av ett koncept inom temat: aktiv semester. Projektet syftar också till att skapa förutsättning för ökad fysisk aktivitet och uppskattning av naturen.
• Målet med projektet är bland annat:
– Att ha färdigställt en spelplats med flera dekorbyggnationer.
– Att ha färdigställt lagerlokal för förvaring av utrustning.
– Att dokumentera det framtagna konceptet i en form som gör det möjligt för andra aktörer att ta del av.
– Att ha genomfört aktiviteter inom det framtagna konceptet med externa deltagare.

Our “green” approach is described here