Permakultur minikurs och studiebesök

1-7 Aug 2021

Kurs/workshop på Hästekasen gård vid havet i Bohuslän – Vår och Höst.
Hästekasen Gård har ambitionen att ha en kurs/workshop i småskalig, modern ekologisk odling under vårsådd och höstskörd i en realistisk miljö – d v s där det odlas. Tanken är att kombinera detta med andra lärorika aktiviteter på gården, främst naturligt och billigt byggande med naturliga material.  Samtal sker på engelska!

Pris: 0:- om du blir vald
Mat: mestadels ekologisk/vegetarisk 150:- per dag.
Övernattning på plats
: 100:- per natt (medtag egna sängkläder).

Självhushållning betyder för oss att du ökar din aktivitet som producent i förhållande till din roll som konsument. Du tillfredställer själv fler av dina behov och blir mer oberoende.
Agroforestry
är en odlingsmetodik där du härmar skogen, ett av naturens naturliga tillstånd.
Permakultur
(perma=permanent, bestående; kultur=odling) är ett planerat odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald som förebild. Man har försökt skydda ordet med upphovsrätt, men inte lyckats, då konceptet innehåller en mängd sedan länge kända tekniker och tankesätt. Permakultur vidgar aktiviteten “odling” genom att involvera den vardagliga sociala aspekten av ditt liv och se större helheter.
Småskalig är allt från en odlingslåda på balkongen till åkrar som genererar försäljningsbart överskott.
Naturligt byggande är något vi sysslar mycket med, enkla billiga byggnader.
Lära av andras misstag. Vi har gjort många på Hästekasen, vi kan berätta om dem.

Our “green” approach is described here

Från den kortare kursen
Möjliga extra praktiska moment ute:
Ta björksav. 1 h
Bi inspektion. 0.5 h
Inspektion av misslyckad svampodling 0.5 h
Jordbearbetning, kompost. 1 h
Odlingskol – terra preta – urinkol – framställning. 1h
Så frön. 1h
Klippa får. 1 h
Ullhantering. 1h
Fälla träd – barka träd 1 h
Resa trädstock – rätt grund. 1h
Enkel lerkubbvägg. 2 h

Preliminärt schema (
Vi anpassar oss till vädret.)
Fredag
10.00 Valfri tidig start – arbete i naturen
13.00 Lunch
15-17 Arbete i naturen
Kurstart
18-19 Inkvartering
19-21 Föredrag introduktion, presentation av deltagarna
21.00 Middag

Lördag
8.00 Möjlig Yoga
9.00 Frukost
10.00 Vandring, inspektering av markerna Syd
11.00 Odlingszoner, forest garden, agroforestry
12.00 Vatten och avloppssystem
13.00 Lunch
14-15 Teori, diskussion
15-17 Workshop odling
17.00 Vandring, inspektering Norr
18 -19 Teori
19.00 Middag
20.00 Samtal/film

Söndag
8.00 Möjlig Yoga
9.00 Frukost
10.00 Workshop bygge
12.00 Vatten och jordkvalitet
13 Lunch
14-16 Teori: Arbetsmetoder, ekonomi. Sammanfattning