Permaculture workshop and study visit

1-7 august 2021

Course/workshop on Hästekasen Farm on the west coast of Sweden, close to the sea. 
Small scale farming with permaculture principles and natural building and solutions for water, sewage, warmth, shelter.  

Cost: free if you are chosen
Food: vegetarian 150skr per day.
Accommodation
: 100skr per night (bring bed linnen).

Självhushållning betyder för oss att du ökar din aktivitet som producent i förhållande till din roll som konsument. Du tillfredställer själv fler av dina behov och blir mer oberoende.
Agroforestry
är en odlingsmetodik där du härmar skogen, ett av naturens naturliga tillstånd.
Permakultur
(perma=permanent, bestående; kultur=odling) är ett planerat odlingssystem med naturens växtsätt och mångfald som förebild. Man har försökt skydda ordet med upphovsrätt, men inte lyckats, då konceptet innehåller en mängd sedan länge kända tekniker och tankesätt. Permakultur vidgar aktiviteten “odling” genom att involvera den vardagliga sociala aspekten av ditt liv och se större helheter.
Småskalig är allt från en odlingslåda på balkongen till åkrar som genererar försäljningsbart överskott.
Naturligt byggande är något vi sysslar mycket med, enkla billiga byggnader.
Lära av andras misstag. Vi har gjort många på Hästekasen, vi kan berätta om dem.

Schema från den korta versionen:
Möjliga extra praktiska moment ute:
Ta björksav. 1 h
Bi inspektion. 0.5 h
Inspektion av misslyckad svampodling 0.5 h
Jordbearbetning, kompost. 1 h
Odlingskol – terra preta – urinkol – framställning. 1h
Så frön. 1h
Klippa får. 1 h
Ullhantering. 1h
Fälla träd – barka träd 1 h
Resa trädstock – rätt grund. 1h
Enkel lerkubbvägg. 2 h

Preliminärt schema (
Vi anpassar oss till vädret.)
Fredag
10.00 Valfri tidig start – arbete i naturen
13.00 Lunch
15-17 Arbete i naturen
Kurstart
18-19 Inkvartering
19-21 Föredrag introduktion, presentation av deltagarna
21.00 Middag

Lördag
8.00 Möjlig Yoga
9.00 Frukost
10.00 Vandring, inspektering av markerna Syd
11.00 Odlingszoner, forest garden, agroforestry
12.00 Vatten och avloppssystem
13.00 Lunch
14-15 Teori, diskussion
15-17 Workshop odling
17.00 Vandring, inspektering Norr
18 -19 Teori
19.00 Middag
20.00 Samtal/film

Söndag
8.00 Möjlig Yoga
9.00 Frukost
10.00 Workshop bygge
12.00 Vatten och jordkvalitet
13 Lunch
14-16 Teori: Arbetsmetoder, ekonomi. Sammanfattning