Aktiviteter (Calender)
Hitta hit (find us)
Odling & Skogsvård

Djurhållning

Jakt och fiske

Råvaror och matlagning

Bygge
  Äventyrsaktiviteter
Facebook
 Now
 
 
 Soon  
Future

Kontakt:
medlem @ hastekasen.se

Medlemskap fås genom att delta i någon av våra aktiviteter/möten.

Registernummer: (802466-7506)
JAK konto

Bank: JAK
Bank adress: Box 216, 541 25 Skövde
Bank contact: jak@ jak.se
Bank phone +46 (0)500 - 46 45 00
Account holder: Hästekasen Förening
account 1035120011
IBAN: SE4195000099603404062857
BIC: NDEASESS
SWIFT: PGSISESS

OCR if needed: 103512001126

Must be written in message: JAK 1035120011

EVS #ID 2012-SE-33
2015-1-SE02-KA110-001183
PIC:948304690

Kommande och pågående projekt

Husbygge

Activities

Logistic resources

EVS

Hästekasen Förening (802466-7506)

Stiftad: 2010 (Bohuslän, Uddevalla kommun).

Ideell föreningen med Gården Hästekasen som bas.

Föreningens syfte är att främja personlig utveckling, hälsa och kunskaper om och färdigheter i naturen, genom upplevelser, möten och lärande med naturen som enande faktor.
Långsiktigt arbetar föreningen mot uppstartandet av en stiftelseägd ekoby med odling och djurhållning. Allt inom ramen för hållbar utveckling och kretsloppstänkande.

Naturnära
Hästekasen förening vill ta ett steg närmare naturen och kompletera verksamheten kring Hästekasen gård. Att i aktiviteter och kurser uppleva naturen. Småskalig och ekologisk odling och djurhållning enligt permakultur principer och kretsloppstänkande. Att vara en del i en levande landsbygd och sträva mot självhushållning och värnande av gamla jordbrukstraditioner. På det stora hela ett enklare och hälsosammare liv.

Äventyr och upplevelse
Genom att erbjuda en rad äventyrsaktiviteter så ges ett mer ungdomligt sätt att närma sig naturen. Att utmana den egna kroppen med naturen som miljö och ibland som måttstock. Klättring, fridykning, paintball, repellering, linbana, segling., kajaking. Äventyrsakrtiviteter är ett sätt att locka till sinnet yngre besökare och samtidigt exponera dem för lantlivet och naturen.

Människan
I termen upplevelse ingår också yoga och meditation och ekologisk mat som ett sätt att uppleva och värna om den egna kroppen som en början till att kunna värna om andra människor och naturen.
Det vi gör, hur vi gör det och i vilken miljö avgör våra inre upplevelser. Yoga är ett sätt att vara uppmärksam på den egna kroppen. Vad upplever vi? Hur känns det? Vilka tankar och känslor formas, såväl kroppsligt som mentalt fokus. Vi vill inte heller glömma att naturen är en plats för återhämtning/rehabilitering såväl som rekreation,

Organisation
Föreningen arbetar genom den öppna gården Hästekasen , där vi arrenderar mark. Vi bjuder in couchsurfers, woofare och alla andra som söker möten med naturen som enande faktor. Kurser ges i samarbete med föreningen Fridykning.se och företaget Hästekasen AB. Medlemsaktiviteter annordnas till självkostnadspris och företaget stöder föreningen med gratis lokaler och utrustning. Just att erbjuda kurser och inte bara upplevelser/erfarenheter är viktigt, då lärande stärker självförtroendet och individens möjligheter att själv forma sitt liv. Kurserna är också ett sätt att skapa ekonomi för föreningen som i framtiden ska investera i egen mark.

Verksamhetsområden:
- Ekologisk odling (permakultur).
(Värnande av gammal lantbrukskunskap).
- Skogsarbete och djurhållning.
- Ekobyggande
- Äventyrsaktiviteter (Hav, berg och skog)
- Yoga och meditation (och liknande)
- Sporter och träning
- Konflikthantering och personlig utveckling.

Verksamheten ska präglas av ett socialt samhälleligt ansvar.

Gården och föreningen har som ambition att inledningsvis kunna ta emot 100 ideella besök om året och ha i snitt 8 personer boende på gården och verksamma i föreningen på daglig basis.

Bakgrund
Hästekasen är en gård i Bohuslän (Bokenäset) på ca 10 hektar.
I dalgången nära havet har lantbruk bedrivits i flera hundra år.

Hästekasen består i dag av tre enheter, men siktar mot att bli fler och att samverka med grannar inom liknande verksamhetsområden, enligt principen "ekoby".

Grannarna lite längre bort består av en Grön köttbonde samt hästgårdar och en permakultur-odlare som även ger kurser i naturkunskap.

Hästekasen Gård är i nuläget privatägt och arrenderar ut mark och byggnader till föreningen. Självhushållning är en prioriterad ambition och däri ingår odling av grönsaker, bär, frukt samt djurhållning såsom bin, får, höns. Här finns även ett Aktiebolag vars verksamhet inbegriper turism och kurser, utöver primärproduktion.

Den ideella verksamheten finns på bekostnad av den kommersiella och kommer att växa i takt med att föreningens ekonomi tillåter.

Kurser och besök är en hörnsten. Att (locka till sig) dela med sig av kunskap och upplevelesen att leva nära naturen.
Lärande/kunskap/tradition. I ambitionen att driva mångsidigt lantbruk (även skogsskötsel) kommer behovet av att värna om och återinföra gamla tiders praktiska kunskaper (även jakt och fiske i liten utsträckning).

Hästekasen är aktiv/delaktig i: JAK, Wwoofing, couchsurfing, omställningsrörelsen, alternativ.nu, Ero (ekobyarnas riks organisation), GEN.

Framtida stiftelse:
Hästekasen ägs i dagsläget av olika familjer och stödföreningen är öppen för alla som vill stödja verksamheten och ett framtida ombildande till ett stiftelseägande av vissa delar.Stiftelsens mål är att äga en bit mark med tillhörande byggnader för odling/djurhållning och tillfälligt boende för besökande.
I och med verksamheten främja ekologisk odling, hälsa och naturupplevlevelse.
Att samverka med de som bor i bygden och med dem anordna verksamhet som främjar landsbygdens livskraftighet och boendekvalitet.

Den framtida stiftelsen är inskriven som förmånstagare i testamentet till ägaren av Gården Hästakasen Öst AB.