Aktiviteter (Calender)
Hitta hit (find us)
Odling & Skogsvård

Djurhållning

Jakt och fiske

Råvaror och matlagning

Bygge
  Äventyrsaktiviteter
Facebook
 

Alternativ.nu
Now
 
 
 Soon  
Future

Läs om föreningen

Kontakt:
medlem @ hastekasen.se

Medlemskap fås genom att delta i någon av våra aktiviteter/möten.

Andra pågående projekt
- Växthus
- Raketspris
- Jakttorn
- Dammbygge

Manual i cobbygge :
http://weblife.org/cob/

En annan teknik:
http://kubbhus.se/

Växthus i Cob
http://www.pendlehill.org/community/food-and-garden/94-greenhouse?start=6

blog om cobbygge i afrika
http://dancelikeanelephant.blogspot.se/

Ett sätt att bygga underjordiska hus på: http://www.richsoil.com/wofati.jsp

Kompakt inredning (examensarbete) http://cornucopia.cornubot.se/2012/08/
examensarbete-bostad-i-en-15m2-friggebod.html

Blog med video (cob building) : http://attlevadetlevandelivet.wordpress.com/
2012/09/28/tradgardsmur-i-cobteknik/

Ekologiskt husbygge
Sommaren 2016

Hästekasen Förening har byggt flera "rundhus" (fyra stycken). Det är low-budget och low-impact. Vi har endast användt "naturmaterial" mestadels tagna från platsen (vilket undviker transporter) samt en del återbruk av material.

Vi kommer under sommaren påbörja två nya byggprojekt.
Vi har tidigare använt följande byggtekniker (se även denna artikel om vår byggteknik):

- Reciprocal roof. Ett "självbärande" tak, där ena bjälken bär den andre. Ett runt tak med takfönster.
- Taket kommer att isoleras med halm och jord och bli ett grönt levande tak.
- Taket kommer att vattentätas med gummi (dammduk). Ev också använda sk "lantbruksplast" (en eftergift från idén med naturmaterial då det är svårt att bygga vattentäta tak med "traditionella" metoder).
- Vi kommer testa olika tekniker med väggar: lera och halm, enbart lera (cob), samt en kubbvägg (vedträn).
- Golvet blir förmodligen av lera, med isolerande skikt av halm/lera.
- Uppvärmningen blir förmodligen vanlig vedkamin i lermurad skorsten.
På en annan plats experimenterar vi med s k raketspris med mycket termisk massa.

Vi har tidigare byggt detta:

Ett liknande hus som det vi bygger på bilderna kommer att byggas med start sommaren 2015. Det finns möjlighet att komma på besök och hjälpa till och samtidigt inspireras och lära sig. Betala för mat och enkel logi 200 skr dygnet.

Hur man bygger ett litet hus av stockar/lera/halm. Ett "folkhus" som kan byggas av amatörer. Billigt, ekologiskt, hälsosamma material.

Arbetsordning:

0. Ritning. Minst åttakantigt. Minst 8 takpålar.
Tänk redan nu på: dränering, värmesystem (skorsten?), ljus, ventilation.

1. Fälla träd och barka och lägga dessa på tork
(hörnstolpar, tvärsbalkar och takstol = 24 st, ca 75 meter).

Kapa vedkubbar, runda och kluvna i ca 30 cm längd, lägg på tork (undvik att ha dem nära vatten och jord). Kluvna ellr okluvna, av vilka storlekar som helst.
Ju kortare torktid desto mer krymper de på plats i väggen och det blir sprickor (som dock lätt lagas)

DEL 1
2. Välj torr, "hög" plats. Skrapa ytan. Rita ut huset på marken och placeringen av stolpar. Gräv dränering (jordborr är bra), gärna 70 cm djupa. Lägg ner dräneringsslang och grus (helst tvättat 20-40mm, d v s blanda inte sand och småstenar). (Fundera på att ha ett markventileringsrör som tar in luft via ett långt rör under jorden).

3. Res hörnstolpar (minst 20cm i diameter), kapa till rätt höjd, ca 2 meter ovan marken. Ju mindre hus desto lägre. 160 cm är lämpligt för litet 15m2 hus, det kan annars se högt och rangligt ut. Hål: 70 cm, stampat grus (0-32 grus lämpligt) i botten ca 10 cm.

4. Lägga tvärsbalkar (gärna 15cm diameter) och takstol - reciprocal (rosett) (minst 12 cm i diameter) .Bitar av armeringsjärn som spikar, förborra (handborrmaskin).

5. Lägga en bas av tegelsten (ca 160 st st) (eller annan lämplig sten) ovanpå stampat grus (15cm). Två rader sten, med 2 stenar i höjd murat med betong.

DEL 2
6. Lägga taket del 1, med sågat virke (alternativt skivor) (alternativt slanor, men det är svårt). Spik.

Slipa bort skarpa kanter! Pressening för att tillfälligt skydda mot regn.

6. Lägga tak del 2: markduk 30m2 (för att halmdamm inte ska damma in i huset), lantbruksplast 30m2 (för att husets fukt inte ska tränga in i halmen), halm (en knapp rundbal) sprid ut i lager om ca 40 cm (blir sammanpresat kanske 20 cm), dammduk (36 m2) (eller dubbel lantbruksplast).
Kasta upp jord/lera (håller fukt)/gräs. Runt glas över hålet med ventilationsrör under glaskanten.
Använd jorden utgrävd från platsen/dräneringen till taket.

7. Takkanter av sågat virke, dammduken viks upp mot och över dessa. Takdränering av slang/rör i tapp fastskruvad/klämd genom gummiduken. Skruv

8. Fönster och dörr (begagnat). Kraftiga plankor som ram.
Mejslas in eller fästs med vinkelbeslag, skruv.

DEL 3
9. Väggar del 1
.
HALMBALSVÄGGAR: Halmbalar 24 st. Lämpligen sätts stolpar så att balar passar precis. Halmbalarna täcks av hönsnät mellan stolparna. Vid behov sy med pilkvist och ståltråd genom halmbalarna och dra ihop hönsnätet.

Detta är den varmaste väggen och den som går snabbast att bygga.

10. Väggar del 2.
KUBBVÄGGAR: Lera, sand, sågspån, halm (totalt 1-2 kubik) och vedkubb (2 meter vägg).
Lägg in höga och låga ventilationshål (med rör och "mus"galler på), två uppe och två nere. Intag kalluft lågt vid kamin, uttag lågt på andra sidan rummet, fast med rör upp högt på utsidan väggen.
Lerblandning. Lera/sand 50/50. Sågspån används för att få rätt fuktighet.
Halm huggen med yxa på kubbe i bitar om 4-7 cm.
Glasflaskor för ljusinsläpp, dekorering, olika färger. Flaskor/burkar, 50/50.

Detta är den lättaste väggen att bygga. Men det tar tid.

COBVÄGGAR: Bygga med lerblandingen utan vedträn, fast då med lite extra halminblandning. Kan användas i partier där det finns brandrisk.
LIGHTCLAY pressed straw: Blanda lervälling i lös halm som stampas/slås ned i form på plats. Kräver lite mer bearbetad lera (vilket tar tid).

TEGELSTEN: Mura med sten eller tegelsten, lera som bindningsmaterial.
TIMMERVÄGG: Klassisk timmervägg.

11. Mura skorsten, eller dra rör högt upp genom lervägg (ej vedkubbar) och två 90 graders böjar för att "ta sig ut". Skortsenshöjd, minst 4 meter från botten, staga skorstenen vid behov.

12. Väggar del 3, tre lager lerblanding ovanpå hönsnätet.
(3 personer kan på sex timmar lägga 3m2 vägg på båda sidor med ca 6 cm lera om allt material ligger framme. Börja med lera utan halm för att tränga igenom hönsnätet.)

DEL 4
13. Golv del 1
, Lägg fuktbarriär nederst (tjock plast). Ovanpå pressad lerhalm ca 15-20 cm (s k lightclay). Dränk in lös halm i välling av vatten och lera, stampa halmen på plats. Förmodligen behöver du göra detta i olika tillfälliga fack som gör att du kan pressa/stampa.
Torka ut detta golv innan nästa steg. Torr varm luft med så mycket ventilering som möjligt (förmodligen en månad).

14. Golv del 2 - Ovanpå på det torkade lagret pressad lerhalm läggs vanlig lera/sand/hackadhalm-blandning om minst 5 cm. Därefter vått-i-vått ett lager med bara lera/sand om ca 15-30mm. Sista lagrets torkas ut (förmodligen en hel månad) och penslas med linolja när den är torr. Pensla flera gånger 10-20 gånger.

15. Torka huset, brasa efter brasa med god ventilation, tar månader i fall du börjar på hösten.

Husstorlek: ca 15m2 invändigt, väggar ca 30 cm
Beräknad arbetstid: 1200 timmar

Verktyg:
Spade, skyffel, motorsåg, kniv, hinkar, murslev, skottkärra, vinkelslip, borr, bandkniv, bil, släpkärra, handborr, borr, sliprondel,
Råd:
Sträva efter att göra huset mussäkert, acceptera inga springor. Finmaskigt stålnät över alla ventiler.
Får du inte tag i pressade halmbalar så bygg med cobmetoden, löshalm dränkt i lervälling som sedan pressas (bankas) i en form där den ska stå.
Lätt att blanda mycket våt lera, men bättre att bygga med lite trögare lerblandning, och dessutom torkar den fortare.
Välj en plats som inte kommer översvämmas ens i ett "hundraårsregn".
Bygg inte väggarna runda, låt dem följa sidotakbjälkarnas raka riktning.
Det tar längre tid än du tror: samla material en säsong, bygg den andra säsongen och därefter kanske 6 månader till golv och uttorkning, och du kan "flytta in" tredje säsongen.

Här finns 6 olika väggar:
1. Kubb: ved murad med lera.

2. Halmvägg täckt av lera
3. Enbart lerblandning (+sand, sågspån, lite halm)
4. Pressad halm som först blöts i vattnig lerblandning
5. Timmervägg
6. Tegelvägg